Τα δεδομένα είναι η νέα
"πρώτη ύλη" στην παραγωγή

Λύσεις για την Παραγωγή

Ενδιαφερομαι
Ολοκληρωμένη διαχείριση παραγωγής

Οργανώστε και ελέγξτε απλά, γρήγορα κι αποτελεσματικά τις διαδικασίες και τα δεδομένα σας σε όλα τα στάδια της δραστηριότητας σας: παραγωγή, προμήθειες, λογιστική, αποθήκη, διαχείριση προσωπικού, κοστολόγηση.

Περιορίστε τα κόστη, βελτιώστε τους χρόνους ανταπόκρισης κι αυξήστε τους δείκτες απόδοσής σας.

Αντλήστε, συνδυάστε πληροφορία σε πραγματικό χρόνο από πολλαπλά σημεία παραγωγής κι αποθήκευσης και πολλαπλά κέντρα κόστους, μοιραστείτε τη οπουδήποτε και σε οποιαδήποτε στιγμή, συνεργαστείτε, προλάβετε προβλήματα, επιλύστε εγκαίρως θέματα.

Οι εφαρμογές μας βασίζονται στην 30 ετών εμπειρία και τεχνογνωσία μας στην πληροφορική, ώστε να αποδίδουν άμεσα, με το χαμηλότερο κόστος

Με καινοτόμες 3D Code και workflows τεχνολογίες που στηρίζουν με μοναδικό τρόπο τις διαδικασίες παραγωγής της επιχείρησης.

Επιλέξτε λύση on cloud ή on premise, όπως ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες και στην υποδομή της εταιρείας σας.
Clusters

Σύγχρονο, ολοκληρωμένο software

Λειτουργεί είτε On Premise στο τοπικό σας δίκτυο (LAN) είτε On Cloud στην ασφαλή πλατφόρμα Microsoft Azure.

Συνδυάζει μοναδικά κάτω από ενιαία ομπρέλλα ERP, CRM, BPM για την πλήρη μηχανογράφηση μιας Παραγωγικής επιχείρησηςAtlas

Πρωτοποριακή τεχνολογία, απλή κι αξιόπιστη

Λειτουργεί on premise στον τοπικό εξοπλισμό hardware του πελάτη (server/client).

Ολοκληρωμένο κι ευέλικτο σύστημα. Δομημένο σε modules για να προσαρμόζεται και να επεκτείνεται ανάλογα με τις ανάγκες μιας παραγωγικής εταιρίας. Συνεργασία με πολλαπλά σημεία παραγωγής ή logistics.

Τι λενε οι πελατες μας...

"Χρησιμοποιώ τις εφαρμογές σας επί 20ετίας και είχα πάντα άμεση υποστήριξη για κάθε θέμα μου. Μου αρέσουν πολύ τα προϊόντα και η συνεργασία μας. Με κάθε ευκαιρία τα συστήνω ανεπιφύλακτα."
Ε.Π.

"Εύχρηστο, ευέλικτο κι αξιόπιστο πρόγραμμα. Καλύπτει πλήρως τις ανάγκες τις επιχείρησης και είναι ο πολύτιμος βοηθός μου. Εξαιρετική συνεργασία και στην υποστήριξη."
Ξ.Μ.

"Είναι σημαντικό για έναν χρήστη να έχει στα χέρια του ένα τέτοιο εργαλείο. Οι άνθρωποι της Ergon Iris είναι πολύ καλοί γνώστες, με μεγάλη εμπειρία και πάντοτε μου έδωσαν λύση σε κάθε θέμα μου. Μεγάλη τύχη που διασταυρώθηκαν οι δρόμοι μας!"
Γ.Μ.

"We have chosen Ergon Iris for their hnow-how and long experience. Now, our everyday work is fast, easy and efficient. We are very satisfied with our collaboration and our investment return."
J.F.


Η παραγωγική βιομηχανία είναι από τις πλέον σύνθετες και πολύπλοκες στον κόσμο. Η δημιουργία μιας ευέλικτης επιχείρησης για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων και ανταγωνισμού, μιας επιχείρησης που θα μπορεί να προσαρμόζεται γρήγορα στις αλλαγές, είναι κλειδί για την επιβίωσή της. Για να μεγιστοποιήσουν τα κέρδη τους, χρειάζεται να απλοποιήσουν τα συστήματά τους, να μειώσουν τις απώλειες στην παραγωγή, τις προμήθειες και το χρόνο. Λύση τα καινοτόμα μηχανογραφικά συστήματα που ενσωματώνουν επιχειρηματική ευφυία: αντλούν δεδομένα από όλη την αλυσίδα παραγωγής - από παραγγελίες, κατασκευή μέχρι και την εφοδιαστική αλυσίδα - και δίνουν ζωντανές πληφορορίες για άμεση αντίδραση στις αλλαγές.


Το case study της Balkan Cables Hellas Ltd
Ο πελάτης μας δραστηριοποιείται στην κατασκευή και παραγωγή καλωδίων, έχοντας πείρα και γνώση στον τομέα των καλωδίων για πάνω από 20 χρόνια.

Το ζητούμενο

Η διοίκηση ήθελε ένα εύκολο, ευέλικτο και αξιόπιστο σύστημα για να βελτιώσει τη διαδικασία παρακολούθησης της παραγωγής, ταυτόχρονα με τις ανάγκες προμήθειας α' υλών και τις προγραμματισμένες πωλήσεις βάσει παραγγελιών πελατών

Η λύση μας

Με Clusters Cloud, η ομάδα μας δημιούργησε σε συνεργασία με τον πελάτη ένα σύστημα που παραμετροποιήθηκε στις ανάγκες του. Η διαδικασία της παραγωγής, βασιζόμενη στις συνταγές υλοποίησης (ΒΟΜ), ελέγχει και τα αποθέματα α' υλών με δυνατότητα άμεσης παραγγελίας ή ανάλωσης από το απόθεμα. Η κοστολόγηση των παραγόμενων προϊόντων είναι αυτοματοποιημένη, με δυνατότητα προσαύξησης με αναλογία γενικών εξόδων. Η αλυσίδα προμηθειών και οι προμηθευτές διαχειρίζονται με απλά κι αυτοματοποιημένα παραστατικά που ελαχιστοποιούν χρόνο και προσπάθεια, καλύπτοντας όλες τις διαδικασίες, από την παραγγελία μέχρι την παράδοση και με ένα ευρύ φάσμα παραμετροποιημένων εντύπων και reports. Μεταποίηση και διακινήσεις παρακολουθούνται συνεχώς και παρέχουν μια ζωντανή είκονα της αποθήκης, των οικονομικών και των πωλήσεων, συνολικά και κατά τμήμα αυτών. Όλες οι πληροφορίες ενημερώνουν αυτόματα και το λογιστήριο για πλήρη λογιστική παρακολούθηση, καθώς και τη διοίκηση με μεστά reports για λήψη αποφάσεων.

Clusters Cloud - Modules

ERP
CRM
Παραγωγή
myDATA


Το case study της Samaras - Trikaliotis
Ο πελάτης μας είναι μια κατασκευαστική και παραγωγική επιχείριση με ISO9000:2008 συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος κι ασφάλτου και εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου για πρώτες ύλες και παραγώμενα υλικά.

Το ζητούμενο

Η διοίκηση ήθελε μια λύση που θα μπορούσε να συνδέσει κατασκευαστική και παραγωγική δραστηριότητα κάτω από ένα ενιαίο σύστημα. Ήθελαν να μπορούν να παρακολουθούν καθημερινά όλο το φάσμα διαδικασιών: παραγωγή, αποθήκη, οικονομικά, κοστολογικά, λογιστική

Η λύση μας

Με την τρισδιάσταση αρχιτεκτονική του Atlas, η ομάδα εργασίας μας δημιούργησε σε συνεργασία με τον πελάτη ένα σύστημα απόλυτα προσαρμοσμένο στις ανάγκες του για έλεγχο της παραγωγής, βελτιστοποίηση της αλυσίδας προμηθειών και παρακολούθηση των πωλήσεων.
Αντλώντας δεδομένα από το λογισμικό των παραγωγικών του μονάδων, το Atlas ενημερώνει αυτόματα τις αποθήκες, τη διαθεσιμότητα πρώτων υλών και παρακολουθεί το κόστος παραγωγής ανα μονάδα και προϊόν.
Όλες οι πληροφορίες ενημερώνουν αυτόματα και το λογιστήριο για πλήρη λογιστική παρακολούθηση και τη διοίκηση με μεστά reports για λήψη αποφάσεων.

Atlas ERP - Modules

Παραγωγή
Αποθήκη
Οικονομική Διαχείριση
Λογιστική