Λύση για τον Τουρισμό

Clusters Ξενοδοχειακό - Για ολοκληρωμένη front & back office διαχείριση. Διαχείριση κρατήσεων

Ολοκληρωμένη διαχείριση ξενοδοχείου


Οργανώστε και ελέγξτε απλά, γρήγορα κι αποτελεσματικά τις διαδικασίες και τα δεδομένα σας σε όλα τα στάδια της επιχειρηματικής σας δραστηριότητας: κρατήσεις, προμήθειες food & beverage, λογιστική, τιμολόγηση, αποθήκη, διαχείριση προσωπικού, οικονομική και κοστολογική διαχείριση, CRM, business intelligence. Οι εφαρμογές μας συνδυάζουν back και front office λειτουργίες σε ένα ενιαίο σύστημα.

Με καινοτόμες 3D Code και workflows τεχνολογίες που στηρίζουν με μοναδικό τρόπο τις διαδικασίες του ξενοδοχείου.

Αντλήστε και συνδυάστε δεδομένα και μετατρέψτε τα σε real-time πληροφόρηση.

Οι εφαρμογές μας βασίζονται στην πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία μας, ώστε να αποδίδουν άμεσα, με το χαμηλότερο κόστος.

Case Studies πελατών μας

Η MED Hotels Greece παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, καθώς επίσης μισθώνει και ενοικιάζει ξενοδοχεία. Η MED Hotels Greece παρέχει στους πελάτες της ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών στον τομέα της Λειτουργίας και των Πωλήσεων των Ξενοδοχειακών Μονάδων, όπως Τιμολογιακή πολιτική – Contracting, Προώθηση πωλήσεων, Συμβόλαια με on line travel agencies, Διαχείριση χρεωστών, Έρευνα αγοράς - Νέες τάσεις, Συμβουλευτικές υπηρεσίες, Λειτουργία Ξενοδοχείου, Διαχείριση ανθρωπίνων πόρων, Financial Planning – Budgeting, Financial Reporting, Front Office, Food & Beverage, House Keeping, Προμήθειες

Το ζητούμενο

Η MED Hotels Greece αναζητούσε μια ολοκληρωμένη λύση που να συνδυάζει την οικονομική & λογιστική της μηχανογράφηση, με την πλήρη υποστήριξη του ευρύ φάσματος ειδικών υπηρεσιών που παρέχει στις πολλαπλές ξενοδοχειακές μονάδες- πελάτες της.

Η λύση μας

Δεχτήκαμε με ενθουσιασμό την πρόκληση της μηχανογράφησης της MED Hotels Greece. Το σύστημα Clusters Cloud που προτείναμε διέθετε ήδη την απαραίτητη δομή κι ευελιξία, αλλά και τη δυνατότητα πρόσθετης παραμετροποίησης, για να ανταποκριθεί στις ψηλές απαιτήσεις του πελάτη, που ξεπερνούν τις συνήθεις ERP λειτουργίες. Με το Clusters Cloud ERP, η MED Hotels Greece μπορεί να καταχωρεί, να τιμολογεί και να πληροφορείται για όλη την οικονομική & λογιστική της δραστηριότητα, ενώ με το CRM διαχειρίζεται πλήρως τις πελατειακές σχέσεις της. Στο ίδιο όμως ενιαίο περιβάλλον του Clusters Cloud και με την αξιοποίηση των υποκαταστημάτων, μπορεί παράλληλα να εκδίδει τα τιμολόγια των πελατών της. Ακόμη, με το Front Office, μπορεί να καταχωρεί και να παρακολουθεί τις κρατήσεις των πελατών της και των travel agencies, βάσει ειδικών συμβολαίων που περιγράφουν την τιμολογιακή πολιτική κάθε ξενοδοχείου. Τέλος, με το BPM-Workflows η MED Hotels Greece μπορεί να καταγράφει και να οργανώνει τη δραστηριότητα και τη συνεργασία του προσωπικού της, να προγραμματίζει και να αναθέτει εργασίες με προθεσμίες υλοποίησης, να παρακολουθεί την εξέλιξη αυτών, να καταγράφει τη σχετική επικοινωνία και να λαμβάνει αυτόματες ειδοποιήσεις.

Clusters Cloud - Modules

ERP
myDATA
CRM
Front Office
BPM - Workflows


Τι λένε οι πελάτες μας

"Εύχρηστο, ευέλικτο κι αξιόπιστο πρόγραμμα. Καλύπτει πλήρως τις ανάγκες της επιχείρησης και είναι ο πολύτιμος βοηθός μου. Εξαιρετική συνεργασία και στην υποστήριξη."
Ξ.Μ.

"Είναι σημαντικό για έναν χρήστη να έχει στα χέρια του ένα τέτοιο εργαλείο. Οι άνθρωποι της Ergon Iris είναι πολύ καλοί γνώστες, με μεγάλη εμπειρία και πάντοτε μου έδωσαν λύση σε κάθε θέμα μου. Μεγάλη τύχη που διασταυρώθηκαν οι δρόμοι μας!"
Γ.Μ.

"We have chosen Ergon Iris for their hnow-how and long experience. Now, our everyday work is fast, easy and efficient. We are very satisfied with our collaboration and our investment return."
J.F.